MDS261

Ämnesord: ReligionSamhälls- och kyrkoteologiChurch and the world; Social theology and interreligious relations and attitudes

Dewmoji: ???

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
260
Church; Institutions; Work
2,674
🧑‍🤝‍🧑
261
Church and the world; Social theology and interreligious relations and attitudes
19,545
🤝
262
Church Polity; Ecclesiology
10,094
🧱
263
Sabbath + Sunday + Christian pilgrims and pilgrimages + Church year
2,497
📆
264
Public Worship; Ritual
12,953
🛐
265
Sacraments; Ordinances; other rites and acts
3,089
🎶
266
Kristen mission
10,202
🏙️
267
Christian Associations
2,294
👼
268
Christian Education
7,998
🏫
269
Revivals + Spiritual retreats + Parish missions
3,837
👻
261.0
411
261.1
The Church in Society and the World
712
261.2
Christianity and other systems of (non-)belief
2,595
261.3
---
11
261.4
---
8
261.5
Christianity and secular disciplines
2,250
261.6
Christianity and political affairs
143
261.7
Christianity and political affairs
2,468
261.8
Christianity and socioeconomic problems
8,555
261.9
---
15

Valda verk från MDS 261 (19,545)

Besläktade taggar

andlighet (439) antisemitism (203) apologetik (2,051) ateism (218) barnuppfostran (280) biografi (288) buddhism (180) Christianity and culture (381) den framväxande kyrkan (241) ecklesiologi (183) ekonomi (346) etik (939) evangelisation (413) facklitteratur (1,892) familj (544) fattigdom (358) feminism (212) filosofi (1,478) Fred (532) fysik (183) genus (201) historia (1,185) homosexualitet (884) ickevåld (183) islam (903) Jesus (178) judendom (408) katolisism (309) katolsk (232) Kindle (357) konst (212) kristen (1,027) kristendom (3,287) kristet liv (3,013) kultur (2,336) kvinnor (474) kyrkan (514) kyrkohistoria (233) Logos (208) mission (806) naturvetenskap (1,239) Pacifism (176) politik (1,588) postmodernism (487) psykologi (352) religion (4,083) Rättvisa (181) sex (169) sexualitet (662) ska läsas (2,887) skapelse (212) social rättvisa (787) teknik (266) teologi (5,169) terapi (458) tro (238) tro och vetande (295) världsreligionerna (260) världsåskådning (703) äktenskap (848)

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
306.76
Social sciencesSocial Sciences; Sociology and anthropologyCulture and InstitutionsRelations between the sexes, sexualities, loveSexual orientation, gender identity
174.2
Philosophy and PsychologyEthicsProfessional and Business Ethics Physicians
174
Philosophy and PsychologyEthicsProfessional and Business Ethics
306.7
Social sciencesSocial Sciences; Sociology and anthropologyCulture and InstitutionsRelations between the sexes, sexualities, love
17X
Philosophy and PsychologyEthics

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.