MDS264.0

Ämnesord: ReligionSamhälls- och kyrkoteologiUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
20
Religion
27,442
21
Religionsfilosofi och teori
7,448
22
Bibeln
89,741
23
Teologisk doktrin
73,081
24
Uppbyggelselitteratur
91,621
25
Pastoralteologi
31,544
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,924
27
Kristendomshistoria
28,839
28
Kristna samfund
41,686
29
Ickekristen religion
73,588
260
2,500
261
18,763
262
9,766
263
2,456
264
12,661
265
3,016
266
Kristen mission
9,890
267
2,197
268
7,922
269
3,753
264.0
6,484
264.1
869
264.2
1,447
264.3
607
264.4
19
264.5
109
264.6
267
264.7
126
264.8
27
264.9
24
264.00
525
264.01
415
264.02
2,975
264.03
1,530
264.04
397
264.05
181
264.06
142
264.07
146
264.08
17
264.09
147

Valda verk från MDS 264.0 (6,484)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.