MDS264.020813

Ämnesord: ReligionSamhälls- och kyrkoteologiUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,856
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,789
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,761
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,576
9
Historia och geografi
674,629
20
Religion
27,442
21
Religionsfilosofi och teori
7,448
22
Bibeln
89,741
23
Teologisk doktrin
73,081
24
Uppbyggelselitteratur
91,621
25
Pastoralteologi
31,544
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,924
27
Kristendomshistoria
28,839
28
Kristna samfund
41,685
29
Ickekristen religion
73,588
260
2,500
261
18,763
262
9,766
263
2,456
264
12,661
265
3,016
266
Kristen mission
9,890
267
2,197
268
7,922
269
3,753
264.0
6,484
264.1
869
264.2
1,447
264.3
607
264.4
19
264.5
109
264.6
267
264.7
126
264.8
27
264.9
24
264.00
525
264.01
415
264.02
2,975
264.03
1,530
264.04
397
264.05
181
264.06
142
264.07
146
264.08
17
264.09
147
264.020
943
264.021
62
264.022
27
264.023
300
264.024
92
264.025
184
264.026
3
264.027
112
264.028
49
264.029
53
264.0200
138
264.0201
51
264.0202
55
264.0203
459
264.0204
264.0205
264.0206
1
264.0207
3
264.0208
179
264.0209
52
264.02080
5
264.02081
51
264.02082
19
264.02083
264.02084
5
264.02085
14
264.02086
50
264.02087
1
264.02088
2
264.02089
264.020810
264.020811
264.020812
10
264.020813
31
264.020814
264.020815
264.020816
264.020817
264.020818
264.020819

Valda verk från MDS 264.020813 (31)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.