MDS266.023

Ämnesord: ReligionSamhälls- och kyrkoteologiKristen missionMissions; Home and ForeignUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
260
Church; Institutions; Work
2,674
🧑‍🤝‍🧑
261
Church and the world; Social theology and interreligious relations and attitudes
19,545
🤝
262
Church Polity; Ecclesiology
10,094
🧱
263
Sabbath + Sunday + Christian pilgrims and pilgrimages + Church year
2,497
📆
264
Public Worship; Ritual
12,953
🛐
265
Sacraments; Ordinances; other rites and acts
3,089
🎶
266
Kristen mission
10,202
🏙️
267
Christian Associations
2,294
👼
268
Christian Education
7,998
🏫
269
Revivals + Spiritual retreats + Parish missions
3,837
👻
266.0
Missions; Home and Foreign
3,395
266.1
Eastern Orthodox
140
266.2
Roman Catholic
899
266.3
Anglican and American P.E.
289
266.4
Lutheran
222
266.5
Presbyterian and Reformed
364
266.6
Baptist
594
266.7
Methodist
243
266.8
Unitarian Universalist
48
266.9
Other Christian Sects
595
266.00
Missions; Home and Foreign
1,994
266.01
25
266.02
968
266.03
12
266.04
11
266.05
7
266.06
37
266.07
41
266.08
44
266.09
Missions (historical, biographical, geographical)
244
266.020
2
266.021
8
266.022
108
266.023
764
266.024
2
266.025
38
266.026
266.027
3
266.028
266.029
266.0230
52
266.0231
18
266.0232
9
266.0233
3
266.0234
156
266.0235
11
266.0236
5
266.0237
108
266.0238
1
266.0239
16

Valda verk från MDS 266.023 (764)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.