MDS268.6

Ämnesord: ReligionSamhälls- och kyrkoteologiUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,289
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,872
9
Historia och geografi
673,007
20
Religion
27,370
21
Religionsfilosofi och teori
7,435
22
Bibeln
89,613
23
Teologisk doktrin
72,937
24
Uppbyggelselitteratur
91,424
25
Pastoralteologi
31,429
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,784
27
Kristendomshistoria
28,786
28
Kristna samfund
41,563
29
Ickekristen religion
73,483
260
2,494
261
18,737
262
9,755
263
2,448
264
12,636
265
2,996
266
Kristen mission
9,864
267
2,194
268
7,911
269
3,749
268.0
224
268.1
149
268.2
34
268.3
222
268.4
2,518
268.5
108
268.6
1,043
268.7
120
268.8
693
268.9
5
268.60
2
268.61
242
268.62
48
268.63
100
268.64
26
268.65
8
268.66
1
268.67
105
268.68
9
268.69
8

Valda verk från MDS 268.6 (1,043)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.