MDS294.3444

Ämnesord: ReligionIckekristen religionReligion av indiskt ursprungBuddhismBuddhism - praktikReligiös erfarenhet, liv, praktikReligious life and practice

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
290
Ethnic and Other Religions
1,179
👓
291
Myter och jämförande religionskunskap
15,087
292
Antikens religioner (grekisk och romersk)
2,272
🔱
293
Forngermansk tro
545
🎄
294
Religion av indiskt ursprung
20,044
295
Zoroastrianism med besläktade religioner
417
🔥
296
Judendom
16,096
✡️
297
Islam, babism, bahai
11,294
☪️
298
Unitarian Universalism and Mormonism (No Longer Used)
208
🕯
299
Regionsvis
9,741
🌐
294.0
Indian general
49
👳🏾
294.1
38
294.2
6
294.3
Buddhism
11,958
294.4
Jainism
173
294.5
Hinduism
6,369
🕉
294.6
Sikhism
439
294.7
2
294.8
2
294.9
5
294.30
Buddhism - allmänt
680
294.31
Buddhism of the south
24
294.32
Buddhism of the north
125
294.33
Buddhism - social aspects
254
294.34
Buddhism - praktik
2,265
294.35
Buddhism - ethics
120
294.36
The Buddha, Monasticism
388
294.37
Buddhist Religious Education
40
294.38
Buddhist scripture
1,083
294.39
Buddhism - Branches and schools
1,748
294.340
1
294.341
1
294.342
Practice and tantra
581
294.343
Public worship and other practices
216
294.344
Religiös erfarenhet, liv, praktik
1,213
294.345
1
294.346
294.347
294.348
2
294.349
1
294.3440
3
294.3441
3
294.3442
Psychology and Religious Experience; Path to Enlightenment
56
294.3443
Worship, meditation, yoga
466
294.3444
Religious life and practice
539
294.3445
1
294.3446
294.3447
294.3448
2
294.3449
294.34440
3
294.34441
5
294.34442
23
294.34443
294.34444
294.34445
294.34446
19
294.34447
1
294.34448
18
294.34449

Valda verk från MDS 294.3444 (539)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.