MDS305.231

Ämnesord: SamhällsvetenskaperSamhällsvetenskapUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,525
4
Språk och lingvistik
170,288
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,875
9
Historia och geografi
673,006
30
Samhällsvetenskap
220,202
31
Statistik
3,501
32
Statsvetenskap och politik
123,248
33
Ekonomi och näringar
192,347
34
Juridik
126,794
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,543
36
Samhälle och aktivism
140,281
37
Utbildning
145,536
38
Handel och kommunikationer
42,211
39
Etnologi och sedvänjor
59,862
300
11,868
301
26,770
302
21,041
303
23,233
304
9,700
305
55,458
306
56,641
307
11,500
308
757
309
3,234
305.0
373
305.1
6
305.2
8,146
305.3
3,232
305.4
14,622
305.5
4,743
305.6
1,038
305.7
60
305.8
17,812
305.9
2,232
305.20
64
305.21
2
305.22
2
305.23
5,072
305.24
654
305.25
5
305.26
1,627
305.27
305.28
305.29
305.230
796
305.231
631
305.232
225
305.233
28
305.234
50
305.235
1,949
305.236
305.237
305.238
1
305.239
305.2310
62
305.2311
305.2312
305.2313
305.2314
305.2315
305.2316
305.2317
305.2318
305.2319

Valda verk från MDS 305.231 (631)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.