MDS305.30973

Ämnesord: SamhällsvetenskaperSamhällsvetenskapGrupperingar av människorPeople by gender or sexUppgift saknasBiography and History by RegionNorth AmericaUppgift saknas

Dewmoji: ????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
30
Samhällsvetenskap
233,885
🧑‍🤝‍🧑
31
Statistik
3,901
📊
32
Statsvetenskap och politik
130,442
👑
33
Ekonomi och näringar
202,317
🐂
34
Juridik
133,733
⚖️
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
55,992
👃
36
Samhälle och aktivism
149,003
🗿
37
Utbildning
155,278
🎓
38
Handel och kommunikationer
43,055
🛣
39
Seder, etikett, folktro
62,315
🎑
300
Social sciences
12,596
👭
301
Sociology and anthropology
27,597
🧑‍🤝‍🧑
302
Social interaktion
22,426
🤝
303
Sociala processer
24,420
⚙️
304
Factors affecting social behavior
10,525
🤼🏼
305
Grupperingar av människor
59,698
👥
306
Kultur och institutioner
60,115
🎏
307
Samhällen
12,360
🏘
308
[No longer used]
746
🤷
309
No longer used [Formerly: Social situation and conditions]. Replaced by 900s.
3,402
🤷
305.0
412
305.1
5
305.2
Age groups
8,597
👶
305.3
People by gender or sex
3,435
305.4
Kvinnor
15,616
👩
305.5
Klass
5,056
305.6
Religious groups
1,114
305.7
Language groups
67
305.8
Etniska och nationella grupper ; rasism, mångkultur
19,614
🧬
305.9
Människor efter yrke och diverse sociala statusar
2,415
305.30
451
305.31
Män
779
305.32
Social role and status of men
90
305.33
Men by occupation
14
305.34
4
305.35
2
305.36
2
305.37
305.38
Specific groups of men
419
305.39
2
305.300
4
305.301
15
305.302
6
305.303
5
305.304
1
305.305
305.306
305.307
Gender studies in education
34
305.308
Gender studies by person type
13
305.309
Biography and History by Region
370
305.3090
7
305.3091
16
305.3092
Biography
11
305.3093
Ancient World
8
305.3094
Europe
108
305.3095
Asia
49
305.3096
Africa
35
305.3097
North America
62
305.3098
South America
10
305.3099
Pacific
6
305.30970
305.30971
5
305.30972
7
305.30973
40
305.30974
2
305.30975
3
305.30976
1
305.30977
305.30978
305.30979
4
305.309730
1
305.309731
305.309732
305.309733
305.309734
305.309735
305.309736
305.309737
305.309738
305.309739

Valda verk från MDS 305.30973 (40)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.