MDS320.946

Ämnesord: SamhällsvetenskaperStatsvetenskap och politikUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
30
Samhällsvetenskap
220,397
31
Statistik
3,514
32
Statsvetenskap och politik
123,415
33
Ekonomi och näringar
192,492
34
Juridik
126,967
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,635
36
Samhälle och aktivism
140,489
37
Utbildning
145,691
38
Handel och kommunikationer
42,269
39
Etnologi och sedvänjor
59,919
320
45,899
321
5,314
322
5,561
323
13,652
324
12,754
325
5,138
326
958
327
27,135
328
5,225
329
1,779
320.0
6,682
320.1
2,307
320.2
60
320.3
447
320.4
1,818
320.5
9,303
320.6
1,360
320.7
34
320.8
908
320.9
14,881
320.90
100
320.91
281
320.92
46
320.93
144
320.94
4,346
320.95
2,532
320.96
972
320.97
2,710
320.98
878
320.99
550
320.940
83
320.941
826
320.942
150
320.943
685
320.944
449
320.945
349
320.946
278
320.947
484
320.948
390
320.949
167
320.9460
47
320.9461
320.9462
1
320.9463
320.9464
320.9465
2
320.9466
5
320.9467
17
320.9468
1
320.9469
27

Valda verk från MDS 320.946 (278)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.