MDS330.97

Ämnesord: SamhällsvetenskaperEkonomi och näringarUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,857
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,790
4
Språk och lingvistik
170,435
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,762
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,612
9
Historia och geografi
674,626
30
Samhällsvetenskap
220,396
31
Statistik
3,514
32
Statsvetenskap och politik
123,416
33
Ekonomi och näringar
192,492
34
Juridik
126,967
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,635
36
Samhälle och aktivism
140,491
37
Utbildning
145,691
38
Handel och kommunikationer
42,269
39
Etnologi och sedvänjor
59,919
330
30,794
331
21,094
332
35,922
333
28,038
334
926
335
7,854
336
5,488
337
4,830
338
Produktion
52,451
339
5,095
330.0
4,319
330.1
4,600
330.2
205
330.3
92
330.4
79
330.5
34
330.6
11
330.7
30
330.8
110
330.9
13,481
330.90
541
330.91
635
330.92
17
330.93
128
330.94
3,176
330.95
2,355
330.96
743
330.97
2,361
330.98
670
330.99
425
330.970
3
330.971
226
330.972
427
330.973
1,377
330.974
90
330.975
65
330.976
27
330.977
48
330.978
24
330.979
58

Valda verk från MDS 330.97 (2,361)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
973.9
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-
973
History and GeographyNorth AmericaUnited States
97X
History and GeographyNorth America

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.