MDS332.178

Ämnesord: SamhällsvetenskaperEkonomi och näringarUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,400
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,289
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,141
7
Konst och nöjen
802,618
8
Litteratur
1,144,873
9
Historia och geografi
673,007
30
Samhällsvetenskap
220,202
31
Statistik
3,501
32
Statsvetenskap och politik
123,247
33
Ekonomi och näringar
192,347
34
Juridik
126,794
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,543
36
Samhälle och aktivism
140,281
37
Utbildning
145,536
38
Handel och kommunikationer
42,211
39
Etnologi och sedvänjor
59,862
330
30,782
331
21,082
332
35,893
333
28,016
334
926
335
7,847
336
5,469
337
4,824
338
Produktion
52,407
339
5,101
332.0
8,456
332.1
7,000
332.2
152
332.3
159
332.4
3,916
332.5
82
332.6
11,538
332.7
1,094
332.8
211
332.9
17
332.10
1,780
332.11
320
332.12
151
332.13
4
332.14
8
332.15
1,476
332.16
26
332.17
242
332.18
1
332.19
2
332.170
17
332.171
332.172
332.173
332.174
332.175
102
332.176
332.177
332.178
85
332.179
332.1780
2
332.1781
332.1782
332.1783
332.1784
332.1785
332.1786
332.1787
332.1788
3
332.1789

Valda verk från MDS 332.178 (85)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.