MDS338.97

Ämnesord: SamhällsvetenskaperEkonomi och näringarProduktionUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,856
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,789
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,761
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,576
9
Historia och geografi
674,629
30
Samhällsvetenskap
220,397
31
Statistik
3,514
32
Statsvetenskap och politik
123,416
33
Ekonomi och näringar
192,492
34
Juridik
126,967
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,635
36
Samhälle och aktivism
140,489
37
Utbildning
145,691
38
Handel och kommunikationer
42,269
39
Etnologi och sedvänjor
59,919
330
30,794
331
21,094
332
35,922
333
28,038
334
926
335
7,854
336
5,488
337
4,830
338
Produktion
52,451
339
5,095
338.0
4,643
338.1
5,574
338.2
2,194
338.3
633
338.4
10,201
338.5
2,721
338.6
1,889
338.7
Företagande
6,001
338.8
1,807
338.9
14,384
338.90
595
338.91
1,412
338.92
1,261
338.93
5
338.94
1,711
338.95
2,038
338.96
966
338.97
1,517
338.98
520
338.99
264
338.970
2
338.971
219
338.972
312
338.973
872
338.974
24
338.975
22
338.976
5
338.977
16
338.978
7
338.979
8

Valda verk från MDS 338.97 (1,517)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
973
History and GeographyNorth AmericaUnited States
97X
History and GeographyNorth America

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.