MDS34

Ämnesord: SamhällsvetenskaperJuridik

Dewmoji: ??

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
30
Samhällsvetenskap
220,397
31
Statistik
3,514
32
Statsvetenskap och politik
123,415
33
Ekonomi och näringar
192,492
34
Juridik
126,967
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,635
36
Samhälle och aktivism
140,489
37
Utbildning
145,691
38
Handel och kommunikationer
42,269
39
Etnologi och sedvänjor
59,919
340
Lag och rätt
16,780
341
Internationell rätt
17,679
342
Författnings- och administrativ rätt
16,447
343
Affärsjuridik och skatteväsen
11,177
344
Arbets- och medborgarrätt
12,953
345
Brottsjuridik
9,375
346
Civilrätt
26,562
347
Domstolsväsende
10,985
348
Allmän rätt
1,573
349
Särskilda rättsområden
3,436

Valda verk från MDS 34X (126,967)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
973.31
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesRevolution and confederation (1775-89)Political history; causes, results
973.4
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesConstitutional period (1789-1809)
973.93
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-Bush Administration And Beyond
973.3
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesRevolution and confederation (1775-89)
973.2
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesColonial period (1607-1775)
973.71
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesAdministration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil WarPolitical history; causes, results
973.5
History and GeographyNorth AmericaUnited States1809-1845
973.70
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesAdministration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War
973.92
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-Eisenhower Through Clinton Administrations
973.9
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-
973.91
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-Roosevelt Through Truman Administrations
171
Philosophy and PsychologyEthicsTheories of Ethics
973
History and GeographyNorth AmericaUnited States
973.7
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesAdministration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War
808.06
LiteratureBy TopicRhetoric and anthologiesRhetoric and anthologiesBy Type Of Writing
973.0
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesUnited States
170
Philosophy and PsychologyEthicsEthics -- Subdivisions
174
Philosophy and PsychologyEthicsProfessional and Business Ethics
973.04
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesUnited StatesEthnic And National Groups
17X
Philosophy and PsychologyEthics

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.