MDS34

Ämnesord: SamhällsvetenskaperJuridik

Dewmoji: ??

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
30
Samhällsvetenskap
233,885
🧑‍🤝‍🧑
31
Statistik
3,901
📊
32
Statsvetenskap och politik
130,442
👑
33
Ekonomi och näringar
202,317
🐂
34
Juridik
133,733
⚖️
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
55,992
👃
36
Samhälle och aktivism
149,003
🗿
37
Utbildning
155,278
🎓
38
Handel och kommunikationer
43,055
🛣
39
Seder, etikett, folktro
62,315
🎑
340
Lag och rätt
17,542
⚖️
341
Internationell rätt
18,561
🗺
342
Författnings- och administrativ rätt
17,594
📜
343
Affärsjuridik och skatteväsen
11,722
🏬
344
Arbets- och medborgarrätt
13,717
📆
345
Brottsjuridik
10,025
346
Civilrätt
27,802
🤫
347
Domstolsväsende
11,537
🏛
348
Allmän rätt
1,588
👨‍⚖️
349
Särskilda rättsområden
3,645
📍

Valda verk från MDS 34X (133,733)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
973.31
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesRevolution and confederation (1775-89)Political history; causes, results
973.4
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesConstitutional period (1789-1809)
973.93
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-Bush Administration And Beyond
973.3
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesRevolution and confederation (1775-89)
973.2
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesColonial period (1607-1775)
973.71
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesAdministration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil WarPolitical history; causes, results
973.5
History and GeographyNorth AmericaUnited States1809-1845
973.70
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesAdministration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War
973.92
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-Eisenhower Through Clinton Administrations
973.9
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-
973.91
History and GeographyNorth AmericaUnited States1901-Roosevelt Through Truman Administrations
171
Philosophy and PsychologyEthicsTheories of Ethics
973
History and GeographyNorth AmericaUnited States
973.7
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesAdministration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War
808.06
LiteratureBy TopicRhetoric and anthologiesRhetoric and anthologiesBy Type Of Writing
973.0
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesUnited States
170
Philosophy and PsychologyEthicsEthics -- Subdivisions
174
Philosophy and PsychologyEthicsProfessional and Business Ethics
973.04
History and GeographyNorth AmericaUnited StatesUnited StatesEthnic And National Groups
17X
Philosophy and PsychologyEthics

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.