MDS342.7108

Ämnesord: SamhällsvetenskaperJuridikFörfattnings- och administrativ rättUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,289
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,872
9
Historia och geografi
673,007
30
Samhällsvetenskap
220,202
31
Statistik
3,501
32
Statsvetenskap och politik
123,247
33
Ekonomi och näringar
192,347
34
Juridik
126,794
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,543
36
Samhälle och aktivism
140,281
37
Utbildning
145,536
38
Handel och kommunikationer
42,211
39
Etnologi och sedvänjor
59,862
340
Lag och rätt
16,726
341
Internationell rätt
17,641
342
Författnings- och administrativ rätt
16,446
343
Affärsjuridik och skatteväsen
11,171
344
Arbets- och medborgarrätt
12,943
345
Brottsjuridik
9,373
346
Civilrätt
26,532
347
Domstolsväsende
10,956
348
Allmän rätt
1,573
349
Särskilda rättsområden
3,433
342.0
1,869
342.1
166
342.2
584
342.3
86
342.4
3,666
342.5
558
342.6
348
342.7
6,004
342.8
621
342.9
546
342.70
14
342.71
689
342.72
243
342.73
4,720
342.74
55
342.75
72
342.76
32
342.77
43
342.78
28
342.79
47
342.710
251
342.711
25
342.712
7
342.713
25
342.714
13
342.715
342.716
342.717
342.718
1
342.719
3
342.7100
1
342.7101
1
342.7102
31
342.7103
9
342.7104
4
342.7105
1
342.7106
2
342.7107
3
342.7108
190
342.7109
2
342.71080
342.71081
342.71082
6
342.71083
342.71084
342.71085
25
342.71086
342.71087
34
342.71088
342.71089

Valda verk från MDS 342.7108 (190)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.