MDS363.2509783393

Ämnesord: SamhällsvetenskaperSamhälle och aktivismSärskilda samhällsproblemPolistjänsterCriminal investigationUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
30
Samhällsvetenskap
233,885
🧑‍🤝‍🧑
31
Statistik
3,901
📊
32
Statsvetenskap och politik
130,442
👑
33
Ekonomi och näringar
202,317
🐂
34
Juridik
133,733
⚖️
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
55,992
👃
36
Samhälle och aktivism
149,003
🗿
37
Utbildning
155,278
🎓
38
Handel och kommunikationer
43,055
🛣
39
Seder, etikett, folktro
62,315
🎑
360
Samhälle och samhällsarbete
976
361
Globala samhällsproblem
11,919
🗿
362
Samhällsproblem och socialförsäkringssystem
56,525
363
Särskilda samhällsproblem
40,616
👝
364
Brott
27,858
🔫
365
Kriminalvård
3,946
366
Ordensväsende och hemliga sällskap
2,058
🙊
367
Allmännyttiga föreningar
394
🎉
368
Försäkringsväsende
2,998
🎲
369
Övrigt föreningsliv
1,713
👓
363.0
Cities
126
🏙
363.1
Public safety programs
5,103
363.2
Polistjänster
7,459
🚓
363.3
Other Public Safety Concerns
7,404
👝
363.4
Droger, abort, pornografi
2,041
🗜
363.5
Housing
1,401
🏘
363.6
Public utilities and related services
2,444
🚰
363.7
Environmental problems
12,186
🏞
363.8
Food supply
1,043
🍲
363.9
Fortplantning
658
📷
363.20
1,472
363.21
363.22
108
363.23
493
363.24
17
363.25
Criminal investigation
2,248
363.26
1
363.27
1
363.28
Tjänster av särskilda typer av säkerhets- och brottsbekämpande myndigheter
851
363.29
Addiction
23
363.250
360
363.251
363.252
Crime scene and its investigation
70
363.253
1
363.254
Interogation
68
363.255
1
363.256
Forensic sciences
100
363.257
363.258
49
363.259
241
363.2500
1
363.2501
14
363.2502
56
363.2503
13
363.2504
363.2505
2
363.2506
4
363.2507
7
363.2508
1
363.2509
258
363.25090
363.25091
363.25092
91
363.25093
363.25094
53
363.25095
7
363.25096
1
363.25097
78
363.25098
363.25099
13
363.250970
363.250971
3
363.250972
1
363.250973
69
363.250974
363.250975
363.250976
1
363.250977
1
363.250978
2
363.250979
1
363.2509780
363.2509781
1
363.2509782
363.2509783
1
363.2509784
363.2509785
363.2509786
363.2509787
363.2509788
363.2509789
363.25097830
363.25097831
363.25097832
363.25097833
1
363.25097834
363.25097835
363.25097836
363.25097837
363.25097838
363.25097839
363.250978330
363.250978331
363.250978332
363.250978333
363.250978334
363.250978335
363.250978336
363.250978337
363.250978338
363.250978339
1
363.2509783390
363.2509783391
363.2509783392
363.2509783393
1
363.2509783394
363.2509783395
363.2509783396
363.2509783397
363.2509783398
363.2509783399

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.