MDS363.720974948

Ämnesord: SamhällsvetenskaperSamhälle och aktivismSärskilda samhällsproblemMiljöproblemSanitationUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
30
Samhällsvetenskap
233,885
🧑‍🤝‍🧑
31
Statistik
3,901
📊
32
Statsvetenskap och politik
130,442
👑
33
Ekonomi och näringar
202,317
🐂
34
Juridik
133,733
⚖️
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
55,992
👃
36
Samhälle och aktivism
149,003
🗿
37
Utbildning
155,278
🎓
38
Handel och kommunikationer
43,055
🛣
39
Seder, etikett, folktro
62,315
🎑
360
Samhälle och samhällsarbete
976
361
Globala samhällsproblem
11,919
🗿
362
Samhällsproblem och socialförsäkringssystem
56,525
363
Särskilda samhällsproblem
40,616
👝
364
Brott
27,858
🔫
365
Kriminalvård
3,946
366
Ordensväsende och hemliga sällskap
2,058
🙊
367
Allmännyttiga föreningar
394
🎉
368
Försäkringsväsende
2,998
🎲
369
Övrigt föreningsliv
1,713
👓
363.0
Cities
126
🏙
363.1
Public safety programs
5,103
363.2
Polistjänster
7,459
🚓
363.3
Other Public Safety Concerns
7,404
👝
363.4
Droger, abort, pornografi
2,041
🗜
363.5
Housing
1,401
🏘
363.6
Public utilities and related services
2,444
🚰
363.7
Miljöproblem
12,186
🏞
363.8
Food supply
1,043
🍲
363.9
Fortplantning
658
📷
363.70
1,561
363.71
5
363.72
Sanitation
1,580
🚮
363.73
Environmental problems
4,931
363.74
Noise pollution
50
363.75
Mortuary science
139
🪦
363.76
6
363.77
2
363.78
Pests and Invasive Species
38
🦟
363.79
2
363.720
32
363.721
1
363.722
363.723
363.724
363.725
2
363.726
1
363.727
2
363.728
Wastes
805
🗑
363.729
31
363.7200
1
363.7201
1
363.7202
2
363.7203
363.7204
363.7205
363.7206
1
363.7207
363.7208
363.7209
27
363.72090
363.72091
2
363.72092
363.72093
363.72094
7
363.72095
8
363.72096
3
363.72097
1
363.72098
2
363.72099
3
363.720970
363.720971
363.720972
363.720973
363.720974
1
363.720975
363.720976
363.720977
363.720978
363.720979
363.7209740
363.7209741
363.7209742
363.7209743
363.7209744
363.7209745
363.7209746
363.7209747
363.7209748
363.7209749
1
363.72097490
363.72097491
363.72097492
363.72097493
363.72097494
363.72097495
363.72097496
363.72097497
363.72097498
363.72097499
363.720974940
363.720974941
363.720974942
363.720974943
363.720974944
363.720974945
363.720974946
363.720974947
363.720974948
363.720974949

Valda verk från MDS 363.720974948 (0)

Ingen/inga

Besläktade taggar

Inga taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.