MDS363.73874

Ämnesord: SamhällsvetenskaperSamhälle och aktivismSärskilda samhällsproblemMiljöproblemEnvironmental problemsPollutantsFumes, gases, smokeGreenhouse gases

Dewmoji: ????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
30
Samhällsvetenskap
233,885
🧑‍🤝‍🧑
31
Statistik
3,901
📊
32
Statsvetenskap och politik
130,442
👑
33
Ekonomi och näringar
202,317
🐂
34
Juridik
133,733
⚖️
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
55,992
👃
36
Samhälle och aktivism
149,003
🗿
37
Utbildning
155,278
🎓
38
Handel och kommunikationer
43,055
🛣
39
Seder, etikett, folktro
62,315
🎑
360
Samhälle och samhällsarbete
976
361
Globala samhällsproblem
11,919
🗿
362
Samhällsproblem och socialförsäkringssystem
56,525
363
Särskilda samhällsproblem
40,616
👝
364
Brott
27,858
🔫
365
Kriminalvård
3,946
366
Ordensväsende och hemliga sällskap
2,058
🙊
367
Allmännyttiga föreningar
394
🎉
368
Försäkringsväsende
2,998
🎲
369
Övrigt föreningsliv
1,713
👓
363.0
Cities
126
🏙
363.1
Public safety programs
5,103
363.2
Polistjänster
7,459
🚓
363.3
Other Public Safety Concerns
7,404
👝
363.4
Droger, abort, pornografi
2,041
🗜
363.5
Housing
1,401
🏘
363.6
Public utilities and related services
2,444
🚰
363.7
Miljöproblem
12,186
🏞
363.8
Food supply
1,043
🍲
363.9
Fortplantning
658
📷
363.70
1,561
363.71
5
363.72
Sanitation
1,580
🚮
363.73
Environmental problems
4,931
363.74
Noise pollution
50
363.75
Mortuary science
139
🪦
363.76
6
363.77
2
363.78
Pests and Invasive Species
38
🦟
363.79
2
363.730
63
363.731
67
363.732
9
363.733
2
363.734
363.735
21
363.736
15
363.737
32
363.738
Pollutants
3,002
363.739
Air pollution
937
🏭
363.7380
Standard subdivisions
16
363.7381
363.7382
Oil
40
🛢️
363.7383
363.7384
Toxic chemicals
137
🧪
363.7385
1
363.7386
Acid rain
38
🌧️
363.7387
Fumes, gases, smoke
1,311
🚬
363.7388
363.7389
363.73870
Standard subdivisions
6
363.73871
363.73872
363.73873
363.73874
Greenhouse gases
1,142
363.73875
Gases contributing to ozone layer depletion
13
363.73876
363.73877
363.73878
363.73879
363.738740
Standard subdivisions
148
363.738741
363.738742
Incidence, extent, severity
17
363.738743
363.738744
Aftereffects on persons with a problem
4
363.738745
Social action
132
363.738746
Control
159
363.738747
54
363.738748
2
363.738749

Valda verk från MDS 363.73874 (1,142)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.