MDS370.1140973

Ämnesord: SamhällsvetenskaperUtbildningUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,070
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,290
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,139
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,859
9
Historia och geografi
673,006
30
Samhällsvetenskap
220,201
31
Statistik
3,501
32
Statsvetenskap och politik
123,248
33
Ekonomi och näringar
192,347
34
Juridik
126,794
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,543
36
Samhälle och aktivism
140,281
37
Utbildning
145,536
38
Handel och kommunikationer
42,211
39
Etnologi och sedvänjor
59,862
370
28,832
371
44,272
372
36,273
373
4,196
374
Folkbildning
2,849
375
2,015
376
511
377
1,086
378
Högre utbildning
21,050
379
4,452
370.0
127
370.1
12,700
370.2
228
370.3
146
370.4
38
370.5
84
370.6
71
370.7
2,996
370.8
348
370.9
4,595
370.10
103
370.11
3,906
370.12
27
370.13
23
370.14
25
370.15
Pedagogisk psykologi
4,256
370.16
4
370.17
9
370.18
7
370.19
2,087
370.110
28
370.111
9
370.112
114
370.113
454
370.114
406
370.115
492
370.116
317
370.117
924
370.118
32
370.119
3
370.1140
39
370.1141
370.1142
370.1143
370.1144
370.1145
370.1146
370.1147
370.1148
370.1149
370.11400
370.11401
370.11402
370.11403
370.11404
370.11405
370.11406
370.11407
370.11408
370.11409
39
370.114090
370.114091
370.114092
370.114093
370.114094
13
370.114095
5
370.114096
370.114097
16
370.114098
1
370.114099
4
370.1140970
370.1140971
1
370.1140972
370.1140973
14
370.1140974
1
370.1140975
370.1140976
370.1140977
370.1140978
370.1140979

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.