MDS370.19

Ämnesord: SamhällsvetenskaperUtbildningUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
30
Samhällsvetenskap
220,397
31
Statistik
3,514
32
Statsvetenskap och politik
123,415
33
Ekonomi och näringar
192,492
34
Juridik
126,967
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,635
36
Samhälle och aktivism
140,489
37
Utbildning
145,691
38
Handel och kommunikationer
42,269
39
Etnologi och sedvänjor
59,919
370
28,865
371
44,304
372
36,320
373
4,205
374
Folkbildning
2,855
375
2,015
376
511
377
1,089
378
Högre utbildning
21,067
379
4,460
370.0
128
370.1
12,715
370.2
230
370.3
146
370.4
38
370.5
83
370.6
71
370.7
2,998
370.8
348
370.9
4,600
370.10
102
370.11
3,901
370.12
26
370.13
23
370.14
24
370.15
Pedagogisk psykologi
4,269
370.16
4
370.17
9
370.18
7
370.19
2,090
370.190
63
370.191
370.192
8
370.193
532
370.194
72
370.195
32
370.196
197
370.197
370.198
370.199

Valda verk från MDS 370.19 (2,090)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.