MDS385.09741

Ämnesord: SamhällsvetenskaperHandel och kommunikationerUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,289
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,872
9
Historia och geografi
673,007
30
Samhällsvetenskap
220,202
31
Statistik
3,501
32
Statsvetenskap och politik
123,247
33
Ekonomi och näringar
192,347
34
Juridik
126,794
35
Krigsväsen och offentlig förvaltning
53,543
36
Samhälle och aktivism
140,281
37
Utbildning
145,536
38
Handel och kommunikationer
42,211
39
Etnologi och sedvänjor
59,862
380
2,585
381
4,124
382
5,131
383
1,101
384
5,092
385
9,854
386
1,284
387
6,344
388
6,352
389
344
385.0
5,774
385.1
110
385.2
449
385.3
1,441
385.4
4
385.5
733
385.6
56
385.7
24
385.8
385.9
11
385.00
3
385.01
4
385.02
51
385.03
7
385.04
2
385.05
16
385.06
347
385.07
20
385.08
3
385.09
5,319
385.090
3
385.091
4
385.092
175
385.093
385.094
2,715
385.095
96
385.096
31
385.097
1,747
385.098
40
385.099
356
385.0970
2
385.0971
228
385.0972
29
385.0973
394
385.0974
272
385.0975
160
385.0976
42
385.0977
145
385.0978
199
385.0979
234
385.09740
385.09741
9
385.09742
6
385.09743
4
385.09744
8
385.09745
2
385.09746
6
385.09747
65
385.09748
67
385.09749
35

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.