MDS40

Ämnesord: Språk och lingvistikSpråk

Dewmoji: ??

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
40
Språk
11,074
41
Lingvistik
18,161
42
Engelska språket
63,478
43
Övriga germanska språk
13,386
44
Franska språket
10,890
45
Italienska och rumänska
5,136
46
Iberiska språk
13,773
47
Latin
4,579
48
Grekiska
3,700
49
Övriga språk
26,274
400
Språk
2,221
401
Språkfilosofi
5,561
402
Blandat
231
403
Ordböcker och uppslagsverk
312
404
Specialämnen
483
405
Skriftserier
221
406
133
407
Forskning och utbildning
888
408
Etnolingvistik
457
409
Geolingvistik
567

Valda verk från MDS 40X (11,074)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
306.44
Social SciencesSocial SciencesCulture and InstitutionsSpecific aspects of cultureLanguage
801.95
LiteratureBy TopicLiterary TheoryLiterary theory and criticism
801.9
LiteratureBy TopicLiterary Theory
121
Philosophy and PsychologyPhilosophy Of HumanityEpistemology
801
LiteratureBy TopicLiterary Theory
16X
Philosophy and PsychologyLogic
12X
Philosophy and PsychologyPhilosophy Of Humanity
306.4
Social SciencesSocial SciencesCulture and InstitutionsSpecific aspects of culture
11X
Philosophy and PsychologyMetaphysics
153
Philosophy and PsychologyPsychologyCognition And Memory
10X
Philosophy and PsychologyPhilosophy
19X
Philosophy and PsychologyModern western philosophy
80X
LiteratureBy Topic
809
LiteratureBy TopicHistory and criticism of three or more literatures
808.0
LiteratureBy TopicRhetoric and anthologiesRhetoric and anthologies
1XX
Philosophy and Psychology
372
Social SciencesEducationPrimary education (Elementary education)
808
LiteratureBy TopicRhetoric and anthologies
306
Social SciencesSocial SciencesCulture and Institutions
301
Social SciencesSocial SciencesSociology, Anthropology

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.