MDS487.4

Ämnesord: Språk och lingvistikGrekiskaUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
40
Språk
11,074
41
Lingvistik
18,161
42
Engelska språket
63,478
43
Övriga germanska språk
13,386
44
Franska språket
10,890
45
Italienska och rumänska
5,136
46
Iberiska språk
13,773
47
Latin
4,579
48
Grekiska
3,700
49
Övriga språk
26,274
480
798
481
219
482
315
483
138
484
162
485
303
486
78
487
629
488
383
489
675
487.0
6
487.1
25
487.2
6
487.3
50
487.4
343
487.5
487.6
487.7
2
487.8
2
487.9
487.40
8
487.41
1
487.42
487.43
2
487.44
487.45
4
487.46
487.47
487.48
487.49

Valda verk från MDS 487.4 (343)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
225
ReligionsBibleNew Testament
22X
ReligionsBible
227
ReligionsBibleEpistles
220
ReligionsBible--
2XX
Religions
23X
ReligionsChristian doctrinal theology

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.