MDS508.7475

Ämnesord: NaturvetenskapNaturvetenskapUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,856
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,789
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,761
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,576
9
Historia och geografi
674,629
50
Naturvetenskap
28,980
51
Matematik
71,736
52
Astronomi
20,291
53
Fysik
37,286
54
Kemi
24,749
55
Geologi
30,670
56
Paleontologi
8,793
57
Biologi och antropologi
47,502
58
Botanik
21,114
59
Zoologi
71,831
500
8,566
501
3,087
502
1,427
503
952
504
259
505
333
506
448
507
4,169
508
6,027
509
3,712
508.0
579
508.1
173
508.2
732
508.3
232
508.4
382
508.5
87
508.6
101
508.7
1,399
508.8
145
508.9
365
508.70
6
508.71
112
508.72
77
508.73
92
508.74
220
508.75
167
508.76
84
508.77
139
508.78
141
508.79
328
508.740
2
508.741
16
508.742
5
508.743
13
508.744
36
508.745
2
508.746
6
508.747
59
508.748
14
508.749
17
508.7470
508.7471
5
508.7472
2
508.7473
2
508.7474
508.7475
6
508.7476
508.7477
508.7478
508.7479

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.