MDS551.6

Ämnesord: NaturvetenskapGeologiUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
50
Naturvetenskap
28,980
51
Matematik
71,737
52
Astronomi
20,291
53
Fysik
37,286
54
Kemi
24,749
55
Geologi
30,670
56
Paleontologi
8,793
57
Biologi och antropologi
47,502
58
Botanik
21,114
59
Zoologi
71,831
550
3,405
551
19,914
552
1,563
553
2,380
554
528
555
231
556
229
557
1,890
558
101
559
429
551.0
289
551.1
488
551.2
1,742
551.3
1,007
551.4
6,450
551.5
4,284
551.6
2,472
551.7
952
551.8
389
551.9
218
551.60
184
551.61
1
551.62
5
551.63
223
551.64
23
551.65
56
551.66
8
551.67
2
551.68
25
551.69
451

Valda verk från MDS 551.6 (2,472)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
363
Social SciencesSocial problems and services; associationsOther Problems and Services
36X
Social SciencesSocial problems and services; associations

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.