MDS610

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi Medicin och hälsaMedicine

Dewmoji: ???

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
60
Teknik
8,586
💡
61
Medicin och hälsa
277,111
💉
62
Ingenjörsvetenskap
140,868
🔩
63
Agronomi
78,723
🌱
64
Hushållsvetenskap
152,587
🏠
65
Företagsväsen
131,640
👔
66
Kemiteknik
17,794
🚀
67
Tillverkning
7,692
📦
68
Hantverk
18,201
🔨
69
Byggteknik
10,930
👷
610
Medicine
30,066
611
Anatomi
3,957
👅
612
Människans fysiologi
20,221
💪🏼
613
Personlig hälsa och säkerhet
35,165
💩
614
Folkhälsa
7,112
🏥
615
Farmakologi och behandling
30,644
💊
616
Sjukdomar
104,560
😬
617
Kirurgi, regionmedicin, tandvård, oftalmologi, otologi, audiologi
23,539
😷
618
Gynecology and Pediatrics
21,575
🤰👶
619
Comparative Medicine; Veterinary
272
🐶
610.0
Medicine
98
610.1
Philosophy, Theories
986
610.2
Compends
3,518
👝
610.3
Dictionaries, Cyclopedias
634
📕
610.4
Essays
20
610.5
Periodicals
69
T
610.6
Societies
2,125
610.7
Study and Teaching
10,872
610.8
People in medicine
281
610.9
History, geographic treatment, biography
3,559
🔙

Valda verk från MDS 610 (30,066)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
362.17
Social sciencesSocial problems and services; associationsSocial problems of & services to groups of peoplePeople with physical illnessesSpecific services
174.2
Philosophy and PsychologyEthicsProfessional and Business Ethics Physicians
174
Philosophy and PsychologyEthicsProfessional and Business Ethics
362.10
Social sciencesSocial problems and services; associationsSocial problems of & services to groups of peoplePeople with physical illnesses
362.1
Social sciencesSocial problems and services; associationsSocial problems of & services to groups of peoplePeople with physical illnesses
519.5
Natural sciences and mathematicsMathematicsApplied Mathematics, ProbabilitiesStatistical Mathematics
362.19
Social sciencesSocial problems and services; associationsSocial problems of & services to groups of peoplePeople with physical illnessesServices to people with specific conditions
362
Social sciencesSocial problems and services; associationsSocial problems of & services to groups of people
17X
Philosophy and PsychologyEthics
519
Natural sciences and mathematicsMathematicsApplied Mathematics, Probabilities
294.3
ReligionsOther ReligionsReligions of Indic originBuddhism
344
Social sciencesLawLabor, social service, education, cultural law [Option B: Law > Europe]
133
Philosophy and PsychologyParapsychology And OccultismSpecific Topics
294
ReligionsOther ReligionsReligions of Indic origin
36X
Social sciencesSocial problems and services; associations
50X
Natural sciences and mathematicsGeneral Science
13X
Philosophy and PsychologyParapsychology And Occultism

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.