MDS616.3

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi Medicin och hälsaSjukdomarDiseases of the digestive system

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
60
Teknik
8,586
💡
61
Medicin och hälsa
277,111
💉
62
Ingenjörsvetenskap
140,868
🔩
63
Agronomi
78,723
🌱
64
Hushållsvetenskap
152,587
🏠
65
Företagsväsen
131,640
👔
66
Kemiteknik
17,794
🚀
67
Tillverkning
7,692
📦
68
Hantverk
18,201
🔨
69
Byggteknik
10,930
👷
610
Medicine
30,066
611
Anatomi
3,957
👅
612
Människans fysiologi
20,221
💪🏼
613
Personlig hälsa och säkerhet
35,165
💩
614
Folkhälsa
7,112
🏥
615
Farmakologi och behandling
30,644
💊
616
Sjukdomar
104,560
😬
617
Kirurgi, regionmedicin, tandvård, oftalmologi, otologi, audiologi
23,539
😷
618
Gynecology and Pediatrics
21,575
🤰👶
619
Comparative Medicine; Veterinary
272
🐶
616.0
Pathology; Diseases; Treatment
16,881
😬
616.1
Diseases of circulatory system
6,581
💔
616.2
Diseases of respiratory system
2,414
💨
616.3
Diseases of the digestive system
4,085
🤢
616.4
Diseases of endocrine, hematopoietic, lymphatic, glandular systems; diseases of male breast
2,628
🩸
616.5
Diseases of integument [dermatology, skin diseases]
1,822
🏽
616.6
Uro- and Gynocological Systems
2,285
💦
616.7
Diseases of organs of locomotion
3,152
💪
616.8
Sjukdomar i nervsystemet och psykiska störningar
42,898
🧠
616.9
Andra sjukdomar
16,301
🤒
616.30
64
616.31
Mouth: tongue, fauces; Sore throat, quinsy, mumps
66
👄
616.32
Pharynx; Esophagus
94
🕳️
616.33
Stomach; Gastritis, dyspepsia, vomiting
476
🤮
616.34
Intestines; Hernia, diarrhea, constipation, colic
382
💩
616.35
Rectum; Anus; Piles
44
💨
616.36
Liver; Gall bladder; Jaundice
389
🩸
616.37
Pancreas
100
💦
616.38
Peritoneum; Omentum; Mesentery; Peritonitis
24
616.39
Dietetic diseases
728
🍽

Valda verk från MDS 616.3 (4,085)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
15X
Philosophy and PsychologyPsychology

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.