MDS616.8914

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi Medicin och hälsaSjukdomarSjukdomar i nervsystemet och psykiska störningarMentala störningarTherapyPsychotherapy

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
60
Teknik
8,586
💡
61
Medicin och hälsa
277,111
💉
62
Ingenjörsvetenskap
140,868
🔩
63
Agronomi
78,723
🌱
64
Hushållsvetenskap
152,587
🏠
65
Företagsväsen
131,640
👔
66
Kemiteknik
17,794
🚀
67
Tillverkning
7,692
📦
68
Hantverk
18,201
🔨
69
Byggteknik
10,930
👷
610
Medicine
30,066
611
Anatomi
3,957
👅
612
Människans fysiologi
20,221
💪🏼
613
Personlig hälsa och säkerhet
35,165
💩
614
Folkhälsa
7,112
🏥
615
Farmakologi och behandling
30,644
💊
616
Sjukdomar
104,560
😬
617
Kirurgi, regionmedicin, tandvård, oftalmologi, otologi, audiologi
23,539
😷
618
Gynecology and Pediatrics
21,575
🤰👶
619
Comparative Medicine; Veterinary
272
🐶
616.0
Pathology; Diseases; Treatment
16,881
😬
616.1
Diseases of circulatory system
6,581
💔
616.2
Diseases of respiratory system
2,414
💨
616.3
Diseases of the digestive system
4,085
🤢
616.4
Diseases of endocrine, hematopoietic, lymphatic, glandular systems; diseases of male breast
2,628
🩸
616.5
Diseases of integument [dermatology, skin diseases]
1,822
🏽
616.6
Uro- and Gynocological Systems
2,285
💦
616.7
Diseases of organs of locomotion
3,152
💪
616.8
Sjukdomar i nervsystemet och psykiska störningar
42,898
🧠
616.9
Andra sjukdomar
16,301
🤒
616.80
931
616.81
Cerebrovascular diseases, stroke
375
616.82
Meningeal diseases
44
616.83
Other organic diseases of central nervous system
1,719
616.84
Manifestations of nervous system diseases
703
616.85
Blandat
13,269
⚙️
616.86
Substance abuse, drug abuse
2,208
💊
616.87
Formerly: Diseases of nerves; Neuralgia, cramp
52
616.88
Formerly: Diseases of sympathetic system
12
616.89
Mentala störningar
17,873
616.890
1,555
616.891
Therapy
5,428
616.892
2
616.893
1
616.894
3
616.895
Bipolar
321
616.896
616.897
Paranoia
26
616.898
Schizophrenia
606
616.899
3
616.8910
9
616.8911
1
616.8912
11
616.8913
16
616.8914
Psychotherapy
3,043
616.8915
904
616.8916
Psychological and activity therapies
440
616.8917
Psychoanalysis
601
616.8918
79
616.8919
616.89140
243
616.89141
616.89142
Behaviour therapy
512
616.89143
76
616.89144
8
616.89145
33
616.89146
616.89147
14
616.89148
616.89149

Valda verk från MDS 616.8914 (3,043)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.