MDS621.3092

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi IngenjörsvetenskapFysiktillämpningarElektrisk, magnetisk, optisk, kommunikations-, datorteknik; elektronik, belysningElectric power plantBiography; History By PlaceBiography

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
60
Teknik
8,586
💡
61
Medicin och hälsa
277,111
💉
62
Ingenjörsvetenskap
140,868
🔩
63
Agronomi
78,723
🌱
64
Hushållsvetenskap
152,587
🏠
65
Företagsväsen
131,640
👔
66
Kemiteknik
17,794
🚀
67
Tillverkning
7,692
📦
68
Hantverk
18,201
🔨
69
Byggteknik
10,930
👷
620
Ingenjörsvetenskap
19,566
🔩
621
Fysiktillämpningar
42,616
🏭
622
Gruvdrift och geofysik
3,424
🕳
623
Militär ingenjörskonst
13,937
624
Anläggningsteknik
7,390
🌉
625
Järnvägar och vägar
5,150
🛤
626
Kanal- och hamnteknik
72
🤷
627
Vattenteknik
1,678
🌊
628
Räddningsteknik
6,571
🚽
629
Övrig ingenjörsvetenskap
40,464
🌿
621.0
1,143
621.1
Steam engineering
567
621.2
Hydraulic machinery
238
621.3
Elektrisk, magnetisk, optisk, kommunikations-, datorteknik; elektronik, belysning
30,327
621.4
Heat engineering
3,663
621.5
Pneumatic machinery and Compressed air and Refrigeration and refrigerating machinery
415
621.6
Fans (Machinery) and Pumping machinery
142
621.7
Production engineering and Factories and Machine-shop practice
155
621.8
Machine Engineering
2,398
621.9
Machine-tools
1,300
621.30
Electric power plant
418
621.31
Generation, modification, storage, transmission of electric power
4,466
621.32
Lighting
356
621.33
Electric Railways
41
621.34
Magnets and Electromagnets
107
621.35
Batteries and Superconductivity
32
621.36
Optical engineering
2,657
621.37
Electrical Measurement Instruments
133
621.38
Elektronik, kommunikationsteknik
18,275
621.39
Computer engineering
2,189
621.300
6
621.301
30
621.302
97
621.303
18
621.304
621.305
4
621.306
8
621.307
65
621.308
3
621.309
Biography; History By Place
183
621.3090
3
621.3091
621.3092
Biography
163
621.3093
621.3094
621.3095
621.3096
Africa
1
621.3097
North America
4
621.3098
621.3099
621.30920
1
621.30921
621.30922
2
621.30923
621.30924
14
621.30925
621.30926
621.30927
621.30928
621.30929

Valda verk från MDS 621.3092 (163)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.