MDS621.3880092

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi IngenjörsvetenskapFysiktillämpningarElektrisk, magnetisk, optisk, kommunikations-, datorteknik; elektronik, belysningElektronik, kommunikationsteknikTelevisionUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
60
Teknik
8,586
💡
61
Medicin och hälsa
277,111
💉
62
Ingenjörsvetenskap
140,868
🔩
63
Agronomi
78,723
🌱
64
Hushållsvetenskap
152,587
🏠
65
Företagsväsen
131,640
👔
66
Kemiteknik
17,794
🚀
67
Tillverkning
7,692
📦
68
Hantverk
18,201
🔨
69
Byggteknik
10,930
👷
620
Ingenjörsvetenskap
19,566
🔩
621
Fysiktillämpningar
42,616
🏭
622
Gruvdrift och geofysik
3,424
🕳
623
Militär ingenjörskonst
13,937
624
Anläggningsteknik
7,390
🌉
625
Järnvägar och vägar
5,150
🛤
626
Kanal- och hamnteknik
72
🤷
627
Vattenteknik
1,678
🌊
628
Räddningsteknik
6,571
🚽
629
Övrig ingenjörsvetenskap
40,464
🌿
621.0
1,143
621.1
Steam engineering
567
621.2
Hydraulic machinery
238
621.3
Elektrisk, magnetisk, optisk, kommunikations-, datorteknik; elektronik, belysning
30,327
621.4
Heat engineering
3,663
621.5
Pneumatic machinery and Compressed air and Refrigeration and refrigerating machinery
415
621.6
Fans (Machinery) and Pumping machinery
142
621.7
Production engineering and Factories and Machine-shop practice
155
621.8
Machine Engineering
2,398
621.9
Machine-tools
1,300
621.30
Electric power plant
418
621.31
Generation, modification, storage, transmission of electric power
4,466
621.32
Lighting
356
621.33
Electric Railways
41
621.34
Magnets and Electromagnets
107
621.35
Batteries and Superconductivity
32
621.36
Optical engineering
2,657
621.37
Electrical Measurement Instruments
133
621.38
Elektronik, kommunikationsteknik
18,275
621.39
Computer engineering
2,189
621.380
Light current engineering
216
621.381
Electronics
8,160
621.382
Communications
3,727
621.383
Telegrapy
36
621.384
Radar, Radio
3,311
621.385
Telephony
313
621.386
Telephone terminal equipment
46
621.387
Telephone transmission equipment
21
621.388
Television
699
621.389
Audio, sound engineering
935
621.3880
55
621.3881
5
621.3882
621.3883
91
621.3884
621.3885
23
621.3886
6
621.3887
1
621.3888
32
621.3889
1
621.38800
28
621.38801
621.38802
621.38803
621.38804
6
621.38805
621.38806
High-Definition Television (HDTV)
4
621.38807
Digital Television
16
621.38808
621.38809
1
621.388000
1
621.388001
621.388002
6
621.388003
621.388004
621.388005
621.388006
621.388007
1
621.388008
621.388009
20
621.3880090
2
621.3880091
621.3880092
13
621.3880093
621.3880094
1
621.3880095
621.3880096
621.3880097
621.3880098
621.3880099

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.