MDS622.3340973

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi IngenjörsvetenskapGruvdrift och geofysikUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
60
Teknik
7,762
61
Medicin
261,512
62
Ingenjörsvetenskap
135,321
63
Agronomi
75,338
64
Hushållsvetenskap
147,874
65
Företagsväsen
126,365
66
Kemiteknik
16,557
67
Tillverkning
7,056
68
Hantverk
17,044
69
Byggteknik
9,931
620
Ingenjörsvetenskap
18,405
621
Fysiktillämpningar
40,918
622
Gruvdrift och geofysik
3,248
623
Militär ingenjörskonst
13,628
624
Anläggningsteknik
7,107
625
Järnvägar och vägar
5,371
626
Kanal- och hamnteknik
61
627
Vattenteknik
1,640
628
Räddningsteknik
6,251
629
Övrig ingenjörsvetenskap
38,692
622.0
476
622.1
679
622.2
127
622.3
1,360
622.4
23
622.5
11
622.6
22
622.7
106
622.8
39
622.9
1
622.30
2
622.31
9
622.32
10
622.33
827
622.34
391
622.35
37
622.36
25
622.37
6
622.38
30
622.39
1
622.330
12
622.331
2
622.332
5
622.333
622.334
163
622.335
1
622.336
622.337
622.338
583
622.339
2
622.3340
86
622.3341
622.3342
622.3343
622.3344
622.3345
622.3346
622.3347
622.3348
622.3349
622.33400
622.33401
622.33402
1
622.33403
622.33404
622.33405
622.33406
622.33407
622.33408
1
622.33409
84
622.334090
622.334091
622.334092
11
622.334093
622.334094
48
622.334095
622.334096
1
622.334097
12
622.334098
622.334099
12
622.3340970
622.3340971
622.3340972
622.3340973
2
622.3340974
3
622.3340975
4
622.3340976
622.3340977
2
622.3340978
1
622.3340979

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.