MDS623.746409041

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi IngenjörsvetenskapMilitär ingenjörskonstUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,856
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,789
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,761
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,576
9
Historia och geografi
674,629
60
Teknik
7,762
61
Medicin
261,512
62
Ingenjörsvetenskap
135,322
63
Agronomi
75,338
64
Hushållsvetenskap
147,874
65
Företagsväsen
126,365
66
Kemiteknik
16,557
67
Tillverkning
7,056
68
Hantverk
17,044
69
Byggteknik
9,931
620
Ingenjörsvetenskap
18,405
621
Fysiktillämpningar
40,918
622
Gruvdrift och geofysik
3,248
623
Militär ingenjörskonst
13,628
624
Anläggningsteknik
7,107
625
Järnvägar och vägar
5,372
626
Kanal- och hamnteknik
61
627
Vattenteknik
1,640
628
Räddningsteknik
6,251
629
Övrig ingenjörsvetenskap
38,692
623.0
166
623.1
232
623.2
21
623.3
53
623.4
2,060
623.5
52
623.6
33
623.7
3,830
623.8
6,762
623.9
17
623.70
2
623.71
18
623.72
2
623.73
49
623.74
3,296
623.75
8
623.76
3
623.77
5
623.78
623.79
623.740
14
623.741
623.742
623.743
8
623.744
1
623.745
1
623.746
1,910
623.747
572
623.748
623.749
4
623.7460
242
623.7461
7
623.7462
15
623.7463
381
623.7464
774
623.7465
39
623.7466
3
623.7467
48
623.7468
1
623.7469
65
623.74640
161
623.74641
623.74642
7
623.74643
623.74644
2
623.74645
623.74646
623.74647
623.74648
623.74649
623.746400
623.746401
623.746402
16
623.746403
623.746404
623.746405
623.746406
623.746407
623.746408
623.746409
145
623.7464090
10
623.7464091
623.7464092
7
623.7464093
623.7464094
83
623.7464095
3
623.7464096
623.7464097
33
623.7464098
623.7464099
1
623.74640900
623.74640901
623.74640902
623.74640903
623.74640904
10
623.74640905
623.74640906
623.74640907
623.74640908
623.74640909
623.746409040
623.746409041
4
623.746409042
623.746409043
623.746409044
6
623.746409045
623.746409046
623.746409047
623.746409048
623.746409049

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.