MDS629.13

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi IngenjörsvetenskapÖvrig ingenjörsvetenskapFlygAviation engineering

Dewmoji: ?????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
60
Teknik
8,586
💡
61
Medicin och hälsa
277,111
💉
62
Ingenjörsvetenskap
140,868
🔩
63
Agronomi
78,723
🌱
64
Hushållsvetenskap
152,587
🏠
65
Företagsväsen
131,640
👔
66
Kemiteknik
17,794
🚀
67
Tillverkning
7,692
📦
68
Hantverk
18,201
🔨
69
Byggteknik
10,930
👷
620
Ingenjörsvetenskap
19,566
🔩
621
Fysiktillämpningar
42,616
🏭
622
Gruvdrift och geofysik
3,424
🕳
623
Militär ingenjörskonst
13,937
624
Anläggningsteknik
7,390
🌉
625
Järnvägar och vägar
5,150
🛤
626
Kanal- och hamnteknik
72
🤷
627
Vattenteknik
1,678
🌊
628
Räddningsteknik
6,571
🚽
629
Övrig ingenjörsvetenskap
40,464
🌿
629.0
720
629.1
Flyg
9,229
✈️
629.2
Fordonsteknik
19,109
🚗
629.3
Hovercraft
67
629.4
Astronauts and Space Travel
4,531
🚀
629.5
7
629.6
7
629.7
19
629.8
Automata
4,532
🤖
629.9
5
629.10
126
629.11
7
629.12
28
629.13
Aviation engineering
8,418
629.14
69
629.15
5
629.16
1
629.17
4
629.18
2
629.19
2
629.130
1,313
629.131
3
629.132
Main Principles of Flying
1,477
629.133
2,673
629.134
775
629.135
143
629.136
114
629.137
1
629.138
82
629.139
2

Valda verk från MDS 629.13 (8,418)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
358.4
Social sciencesPublic Administration, Military ScienceAir forces and other advanced weaponryAir Forces
358
Social sciencesPublic Administration, Military ScienceAir forces and other advanced weaponry
387.7
Social sciencesCommerce, Communications, TransportationRivers, Oceans, and FlightTravel by air
387
Social sciencesCommerce, Communications, TransportationRivers, Oceans, and Flight
001.9
InformationComputer Science; Knowledge and SystemsKnowledgeControversial knowledge
940.54
History and GeographyEuropeEurope1918-Military History Of World War II
35X
Social sciencesPublic Administration, Military Science
940.5
History and GeographyEuropeEurope1918-
940
History and GeographyEuropeEurope
001
InformationComputer Science; Knowledge and SystemsKnowledge
973
History and GeographyNorth AmericaUnited States
38X
Social sciencesCommerce, Communications, Transportation
52X
Natural sciences and mathematicsAstronomy
355
Social sciencesPublic Administration, Military ScienceMilitary Science
910
History and GeographyGeography and TravelGeography and Travel
94X
History and GeographyEurope
59X
Natural sciences and mathematicsZoology
55X
Natural sciences and mathematicsEarth sciences & geology
97X
History and GeographyNorth America

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.