MDS629.228

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi IngenjörsvetenskapÖvrig ingenjörsvetenskapFordonsteknikVehicle TypesRacing cars

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
60
Teknik
8,586
💡
61
Medicin och hälsa
277,111
💉
62
Ingenjörsvetenskap
140,868
🔩
63
Agronomi
78,723
🌱
64
Hushållsvetenskap
152,587
🏠
65
Företagsväsen
131,640
👔
66
Kemiteknik
17,794
🚀
67
Tillverkning
7,692
📦
68
Hantverk
18,201
🔨
69
Byggteknik
10,930
👷
620
Ingenjörsvetenskap
19,566
🔩
621
Fysiktillämpningar
42,616
🏭
622
Gruvdrift och geofysik
3,424
🕳
623
Militär ingenjörskonst
13,937
624
Anläggningsteknik
7,390
🌉
625
Järnvägar och vägar
5,150
🛤
626
Kanal- och hamnteknik
72
🤷
627
Vattenteknik
1,678
🌊
628
Räddningsteknik
6,571
🚽
629
Övrig ingenjörsvetenskap
40,464
🌿
629.0
720
629.1
Flyg
9,229
✈️
629.2
Fordonsteknik
19,109
🚗
629.3
Hovercraft
67
629.4
Astronauts and Space Travel
4,531
🚀
629.5
7
629.6
7
629.7
19
629.8
Automata
4,532
🤖
629.9
5
629.20
219
629.21
3
629.22
Vehicle Types
10,568
629.23
259
629.24
246
629.25
872
629.26
165
629.27
124
629.28
Tests, driving, maintenance, repair
4,889
🔧
629.29
12
629.220
69
629.221
183
629.222
Passenger automobiles
5,057
629.223
Light trucks
199
629.224
Trucks (lorries)
597
629.225
Work vehicles
930
629.226
Campers, motor homes, trailers (caravans)
125
629.227
Cycles
1,509
629.228
Racing cars
636
629.229
Other types of vehicles
177
629.2280
44
629.2281
629.2282
629.2283
629.2284
629.2285
14
629.2286
Hot Rods
57
629.2287
629.2288
2
629.2289

Valda verk från MDS 629.228 (636)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.