MDS629.2873

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi IngenjörsvetenskapÖvrig ingenjörsvetenskapUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,070
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,290
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,139
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,859
9
Historia och geografi
673,006
60
Teknik
7,750
61
Medicin
261,323
62
Ingenjörsvetenskap
135,253
63
Agronomi
75,235
64
Hushållsvetenskap
147,743
65
Företagsväsen
126,306
66
Kemiteknik
16,532
67
Tillverkning
7,038
68
Hantverk
17,038
69
Byggteknik
9,921
620
Ingenjörsvetenskap
18,433
621
Fysiktillämpningar
40,882
622
Gruvdrift och geofysik
3,244
623
Militär ingenjörskonst
13,617
624
Anläggningsteknik
7,106
625
Järnvägar och vägar
5,368
626
Kanal- och hamnteknik
61
627
Vattenteknik
1,637
628
Räddningsteknik
6,247
629
Övrig ingenjörsvetenskap
38,658
629.0
718
629.1
8,941
629.2
18,130
629.3
77
629.4
4,251
629.5
8
629.6
6
629.7
20
629.8
4,309
629.9
5
629.20
202
629.21
3
629.22
10,119
629.23
261
629.24
226
629.25
844
629.26
170
629.27
120
629.28
4,437
629.29
13
629.280
10
629.281
13
629.282
22
629.283
393
629.284
110
629.285
1
629.286
21
629.287
2,399
629.288
63
629.289
629.2870
19
629.2871
2
629.2872
981
629.2873
178
629.2874
12
629.2875
20
629.2876
16
629.2877
431
629.2878
13
629.2879
629.28730
629.28731
629.28732
38
629.28733
629.28734
9
629.28735
629.28736
629.28737
629.28738
629.28739

Valda verk från MDS 629.2873 (178)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.