MDS629.45

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi IngenjörsvetenskapÖvrig ingenjörsvetenskapUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,857
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,790
4
Språk och lingvistik
170,435
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,762
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,612
9
Historia och geografi
674,626
60
Teknik
7,762
61
Medicin
261,513
62
Ingenjörsvetenskap
135,322
63
Agronomi
75,338
64
Hushållsvetenskap
147,874
65
Företagsväsen
126,365
66
Kemiteknik
16,557
67
Tillverkning
7,056
68
Hantverk
17,044
69
Byggteknik
9,931
620
Ingenjörsvetenskap
18,405
621
Fysiktillämpningar
40,918
622
Gruvdrift och geofysik
3,248
623
Militär ingenjörskonst
13,628
624
Anläggningsteknik
7,107
625
Järnvägar och vägar
5,372
626
Kanal- och hamnteknik
61
627
Vattenteknik
1,640
628
Räddningsteknik
6,251
629
Övrig ingenjörsvetenskap
38,692
629.0
715
629.1
8,950
629.2
18,151
629.3
77
629.4
4,251
629.5
8
629.6
6
629.7
20
629.8
4,318
629.9
5
629.40
312
629.41
148
629.42
29
629.43
282
629.44
335
629.45
1,526
629.46
69
629.47
440
629.48
629.49
1
629.450
247
629.451
629.452
3
629.453
106
629.454
199
629.455
36
629.456
629.457
3
629.458
10
629.459

Valda verk från MDS 629.45 (1,526)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
523
Natural sciences and mathematicsAstronomyAstronomical objects and astrophysics
52X
Natural sciences and mathematicsAstronomy
973
History and GeographyNorth AmericaUnited States
5XX
Natural sciences and mathematics
59X
Natural sciences and mathematicsZoology
97X
History and GeographyNorth America

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.