MDS630

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi AgronomiUppgift saknas

Dewmoji: ???

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
205,803
1
Filosofi och psykologi
215,341
2
Religion
540,756
3
Samhällsvetenskaper
1,113,147
4
Språk och lingvistik
171,195
5
Naturvetenskap
364,102
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
807,527
7
Konst och nöjen
808,354
8
Litteratur
1,153,956
9
Historia och geografi
678,751
60
Teknik
7,797
61
Medicin
262,240
62
Ingenjörsvetenskap
135,700
63
Agronomi
75,628
64
Hushållsvetenskap
148,590
65
Företagsväsen
126,762
66
Kemiteknik
16,620
67
Tillverkning
7,081
68
Hantverk
17,141
69
Byggteknik
9,968
630
5,100
631
4,780
632
1,882
633
1,720
634
4,396
635
21,632
636
29,112
637
573
638
837
639
5,596
630.0
45
630.1
173
630.2
306
630.3
72
630.4
6
630.5
47
630.6
269
630.7
476
630.8
97
630.9
1,609

Valda verk från MDS 630 (5,100)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
58X
Natural sciences and mathematicsPlants
57X
Natural sciences and mathematicsLife Sciences, Biology
59X
Natural sciences and mathematicsZoology
973
History and GeographyNorth AmericaUnited States
97X
History and GeographyNorth America
338
Social SciencesEconomicsProduction
39X
Social SciencesCustoms, Etiquette, Folklore

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.