MDS630.973

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi AgronomiUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,525
4
Språk och lingvistik
170,288
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,875
9
Historia och geografi
673,006
60
Teknik
7,750
61
Medicin
261,324
62
Ingenjörsvetenskap
135,253
63
Agronomi
75,235
64
Hushållsvetenskap
147,743
65
Företagsväsen
126,306
66
Kemiteknik
16,532
67
Tillverkning
7,038
68
Hantverk
17,038
69
Byggteknik
9,921
630
5,055
631
4,753
632
1,855
633
1,704
634
4,383
635
21,516
636
28,996
637
571
638
833
639
5,569
630.0
46
630.1
175
630.2
306
630.3
71
630.4
5
630.5
47
630.6
268
630.7
472
630.8
97
630.9
1,593
630.90
9
630.91
89
630.92
365
630.93
41
630.94
320
630.95
64
630.96
60
630.97
369
630.98
10
630.99
147
630.970
3
630.971
61
630.972
21
630.973
105
630.974
38
630.975
25
630.976
12
630.977
48
630.978
25
630.979
22
630.9730
630.9731
630.9732
630.9733
1
630.9734
630.9735
630.9736
630.9737
630.9738
630.9739

Valda verk från MDS 630.973 (105)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.