MDS634.9

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi AgronomiUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,070
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,525
4
Språk och lingvistik
170,290
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,868
9
Historia och geografi
673,006
60
Teknik
7,750
61
Medicin
261,324
62
Ingenjörsvetenskap
135,253
63
Agronomi
75,235
64
Hushållsvetenskap
147,743
65
Företagsväsen
126,306
66
Kemiteknik
16,532
67
Tillverkning
7,038
68
Hantverk
17,038
69
Byggteknik
9,921
630
5,055
631
4,753
632
1,855
633
1,704
634
4,383
635
21,516
636
28,996
637
571
638
833
639
5,569
634.0
293
634.1
266
634.2
25
634.3
101
634.4
31
634.5
59
634.6
116
634.7
165
634.8
235
634.9
2,468
634.90
378
634.91
12
634.92
185
634.93
9
634.94
13
634.95
125
634.96
171
634.97
150
634.98
197
634.99
75

Valda verk från MDS 634.9 (2,468)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
5XX
Natural sciences and mathematics

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.