MDS634.96

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi AgronomiUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,857
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,790
4
Språk och lingvistik
170,434
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,628
9
Historia och geografi
674,627
60
Teknik
7,762
61
Medicin
261,513
62
Ingenjörsvetenskap
135,322
63
Agronomi
75,338
64
Hushållsvetenskap
147,873
65
Företagsväsen
126,364
66
Kemiteknik
16,557
67
Tillverkning
7,056
68
Hantverk
17,044
69
Byggteknik
9,931
630
5,079
631
4,755
632
1,851
633
1,707
634
4,385
635
21,554
636
29,030
637
570
638
833
639
5,574
634.0
291
634.1
267
634.2
25
634.3
101
634.4
31
634.5
59
634.6
116
634.7
165
634.8
238
634.9
2,467
634.90
379
634.91
12
634.92
184
634.93
9
634.94
13
634.95
126
634.96
171
634.97
149
634.98
197
634.99
75
634.960
5
634.961
84
634.962
634.963
6
634.964
11
634.965
3
634.966
3
634.967
19
634.968
1
634.969
3

Valda verk från MDS 634.96 (171)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.