MDS635.977

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi AgronomiUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,870
8
Litteratur
1,146,561
9
Historia och geografi
674,630
60
Teknik
7,762
61
Medicin
261,512
62
Ingenjörsvetenskap
135,321
63
Agronomi
75,338
64
Hushållsvetenskap
147,874
65
Företagsväsen
126,365
66
Kemiteknik
16,557
67
Tillverkning
7,056
68
Hantverk
17,044
69
Byggteknik
9,931
630
5,079
631
4,755
632
1,851
633
1,707
634
4,385
635
21,554
636
29,030
637
570
638
833
639
5,574
635.0
3,126
635.1
43
635.2
122
635.3
42
635.4
7
635.5
47
635.6
315
635.7
712
635.8
71
635.9
11,663
635.90
608
635.91
148
635.92
39
635.93
1,928
635.94
153
635.95
621
635.96
1,754
635.97
964
635.98
495
635.99
9
635.970
4
635.971
635.972
635.973
8
635.974
75
635.975
42
635.976
230
635.977
545
635.978
3
635.979
2
635.9770
52
635.9771
7
635.9772
201
635.9773
18
635.9774
14
635.9775
17
635.9776
635.9777
3
635.9778
635.9779

Valda verk från MDS 635.977 (545)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.