MDS636.6865

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi AgronomiUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
60
Teknik
7,762
61
Medicin
261,512
62
Ingenjörsvetenskap
135,321
63
Agronomi
75,338
64
Hushållsvetenskap
147,874
65
Företagsväsen
126,365
66
Kemiteknik
16,557
67
Tillverkning
7,056
68
Hantverk
17,044
69
Byggteknik
9,931
630
5,079
631
4,755
632
1,851
633
1,707
634
4,385
635
21,554
636
29,030
637
570
638
833
639
5,574
636.0
4,794
636.1
4,270
636.2
1,158
636.3
780
636.4
449
636.5
1,013
636.6
914
636.7
9,178
636.8
3,046
636.9
1,252
636.60
6
636.61
2
636.62
636.63
6
636.64
636.65
636.66
636.67
636.68
506
636.69
4
636.680
5
636.681
1
636.682
1
636.683
636.684
636.685
636.686
439
636.687
636.688
636.689
636.6860
2
636.6861
1
636.6862
72
636.6863
636.6864
78
636.6865
204
636.6866
636.6867
636.6868
636.6869
11
636.68650
8
636.68651
636.68652
5
636.68653
1
636.68654
636.68655
636.68656
6
636.68657
636.68658
636.68659

Valda verk från MDS 636.6865 (204)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.