MDS636.7088

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi AgronomiUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
60
Teknik
7,762
61
Medicin
261,512
62
Ingenjörsvetenskap
135,321
63
Agronomi
75,338
64
Hushållsvetenskap
147,874
65
Företagsväsen
126,365
66
Kemiteknik
16,557
67
Tillverkning
7,056
68
Hantverk
17,044
69
Byggteknik
9,931
630
5,079
631
4,755
632
1,851
633
1,707
634
4,385
635
21,554
636
29,030
637
570
638
833
639
5,574
636.0
4,794
636.1
4,270
636.2
1,158
636.3
780
636.4
449
636.5
1,013
636.6
914
636.7
9,178
636.8
3,046
636.9
1,252
636.70
1,971
636.71
119
636.72
323
636.73
928
636.74
13
636.75
1,340
636.76
361
636.77
6
636.78
32
636.79
636.700
281
636.701
1
636.702
25
636.703
4
636.704
1
636.705
636.706
4
636.707
105
636.708
1,512
636.709
33
636.7080
636.7081
22
636.7082
39
636.7083
236
636.7084
13
636.7085
88
636.7086
636.7087
636.7088
672
636.7089
380
636.70880
636.70881
1
636.70882
1
636.70883
1
636.70884
636.70885
2
636.70886
85
636.70887
498
636.70888
19
636.70889

Valda verk från MDS 636.7088 (672)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.