MDS659.1097309047022

Ämnesord: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi FöretagsväsenAdvertising And Public RelationsAdvertisingUppgift saknasBiography And HistoryNorth AmericaUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????????????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
60
Teknik
8,586
💡
61
Medicin och hälsa
277,111
💉
62
Ingenjörsvetenskap
140,868
🔩
63
Agronomi
78,723
🌱
64
Hushållsvetenskap
152,587
🏠
65
Företagsväsen
131,640
👔
66
Kemiteknik
17,794
🚀
67
Tillverkning
7,692
📦
68
Hantverk
18,201
🔨
69
Byggteknik
10,930
👷
650
Business
16,072
👔
651
Office Equipment and Methods
3,051
📠
652
Writing: Materials, Typewriters
1,930
653
Transcription and Shorthand
533
654
Unassigned (formerly Telegraph, Cables and Signals)
155
655
Printing; Publishing; Copyright
879
🖨
656
Transportation; Railroading, etc.
431
💨
657
Accounting
7,850
📒
658
Ledning
95,694
👉
659
Advertising And Public Relations
5,045
🆕
659.0
53
659.1
Advertising
3,112
659.2
Public Relations
1,423
659.3
8
659.4
3
659.5
2
659.6
659.7
659.8
2
659.9
1
659.10
449
659.11
126
659.12
9
659.13
559
659.14
254
659.15
204
659.16
659.17
4
659.18
659.19
161
659.100
659.101
91
659.102
29
659.103
10
659.104
61
659.105
10
659.106
11
659.107
26
659.108
20
659.109
Biography And History
189
659.1090
4
659.1091
1
659.1092
Biography
34
659.1093
659.1094
Europe
48
659.1095
Asia
21
659.1096
Africa
7
659.1097
North America
44
659.1098
South America
3
659.1099
Pacific
12
659.10970
659.10971
1
659.10972
659.10973
41
659.10974
659.10975
659.10976
659.10977
1
659.10978
659.10979
1
659.109730
5
659.109731
659.109732
659.109733
659.109734
659.109735
659.109736
659.109737
659.109738
659.109739
659.1097300
659.1097301
659.1097302
659.1097303
659.1097304
659.1097305
659.1097306
659.1097307
659.1097308
659.1097309
5
659.10973090
5
659.10973091
659.10973092
659.10973093
659.10973094
659.10973095
659.10973096
659.10973097
659.10973098
659.10973099
659.109730900
659.109730901
659.109730902
659.109730903
659.109730904
5
659.109730905
659.109730906
659.109730907
659.109730908
659.109730909
659.1097309040
659.1097309041
2
659.1097309042
659.1097309043
659.1097309044
659.1097309045
659.1097309046
1
659.1097309047
1
659.1097309048
1
659.1097309049
659.10973090470
1
659.10973090471
659.10973090472
659.10973090473
659.10973090474
659.10973090475
659.10973090476
659.10973090477
659.10973090478
659.10973090479
659.109730904700
659.109730904701
659.109730904702
1
659.109730904703
659.109730904704
659.109730904705
659.109730904706
659.109730904707
659.109730904708
659.109730904709
659.1097309047020
659.1097309047021
659.1097309047022
1
659.1097309047023
659.1097309047024
659.1097309047025
659.1097309047026
659.1097309047027
659.1097309047028
659.1097309047029

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.