MDS738.280

Ämnesord: Konst och nöjenSkulptur och smideUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,870
8
Litteratur
1,146,561
9
Historia och geografi
674,630
70
Konst
78,695
71
Landskapsarkitektur och stadsplanering
10,154
72
Arkitektur
48,664
73
Skulptur och smide
27,985
74
Tecknad konst och konsthantverk
182,061
75
Måleri och tavelkonst
50,915
76
Grafik
11,118
77
Fotografi och digital konst
38,964
78
Musik
115,909
79
Idrott, nöjen och fritid
239,405
730
7,671
731
1,356
732
609
733
528
734
136
735
560
736
3,234
737
2,961
738
6,359
739
4,571
738.0
1,807
738.1
772
738.2
799
738.3
1,372
738.4
128
738.5
310
738.6
143
738.7
4
738.8
249
738.9
24
738.20
292
738.21
2
738.22
3
738.23
4
738.24
7
738.25
1
738.26
3
738.27
113
738.28
18
738.29
1
738.280
4
738.281
738.282
738.283
738.284
738.285
738.286
738.287
738.288
738.289
738.2800
738.2801
738.2802
738.2803
738.2804
738.2805
738.2806
738.2807
1
738.2808
738.2809
3

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.