MDS738.28099441

Ämnesord: Konst och nöjenSkulptur och smideUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,525
4
Språk och lingvistik
170,288
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,875
9
Historia och geografi
673,006
70
Konst
78,581
71
Landskapsarkitektur och stadsplanering
10,141
72
Arkitektur
48,625
73
Skulptur och smide
27,939
74
Tecknad konst och konsthantverk
181,761
75
Måleri och tavelkonst
50,855
76
Grafik
11,104
77
Fotografi och digital konst
38,922
78
Musik
115,586
79
Idrott, nöjen och fritid
239,105
730
7,653
731
1,353
732
607
733
527
734
135
735
562
736
3,234
737
2,953
738
6,353
739
4,562
738.0
1,805
738.1
773
738.2
799
738.3
1,369
738.4
128
738.5
310
738.6
143
738.7
4
738.8
247
738.9
24
738.20
291
738.21
2
738.22
3
738.23
4
738.24
7
738.25
1
738.26
3
738.27
113
738.28
18
738.29
1
738.280
4
738.281
738.282
738.283
738.284
738.285
738.286
738.287
738.288
738.289
738.2800
738.2801
738.2802
738.2803
738.2804
738.2805
738.2806
738.2807
1
738.2808
738.2809
3
738.28090
738.28091
738.28092
738.28093
738.28094
2
738.28095
738.28096
738.28097
738.28098
738.28099
1
738.280990
738.280991
738.280992
738.280993
738.280994
1
738.280995
738.280996
738.280997
738.280998
738.280999
738.2809940
738.2809941
738.2809942
738.2809943
738.2809944
1
738.2809945
738.2809946
738.2809947
738.2809948
738.2809949
738.28099440
738.28099441
1
738.28099442
738.28099443
738.28099444
738.28099445
738.28099446
738.28099447
738.28099448
738.28099449

Valda verk från MDS 738.28099441 (1)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.