MDS759.9493

Ämnesord: Konst och nöjenMåleri och tavelkonstUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,857
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,790
4
Språk och lingvistik
170,434
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,628
9
Historia och geografi
674,627
70
Konst
78,695
71
Landskapsarkitektur och stadsplanering
10,154
72
Arkitektur
48,663
73
Skulptur och smide
27,985
74
Tecknad konst och konsthantverk
182,061
75
Måleri och tavelkonst
50,915
76
Grafik
11,118
77
Fotografi och digital konst
38,964
78
Musik
115,909
79
Idrott, nöjen och fritid
239,407
750
2,751
751
5,322
752
330
753
101
754
123
755
467
756
57
757
727
758
1,673
759
39,364
759.0
2,093
759.1
8,055
759.2
4,178
759.3
1,879
759.4
4,742
759.5
4,676
759.6
1,438
759.7
590
759.8
801
759.9
8,816
759.90
759.91
28
759.92
38
759.93
65
759.94
3,874
759.95
1,457
759.96
132
759.97
685
759.98
276
759.99
2,091
759.940
87
759.941
83
759.942
14
759.943
47
759.944
15
759.945
15
759.946
9
759.947
4
759.948
7
759.949
3,135
759.9490
3
759.9491
17
759.9492
1,883
759.9493
837
759.9494
247
759.9495
28
759.9496
4
759.9497
20
759.9498
23
759.9499
1
759.94930
14
759.94931
29
759.94932
3
759.94933
759.94934
759.94935
759.94936
759.94937
759.94938
759.94939

Valda verk från MDS 759.9493 (837)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.