MDS895.636

Ämnesord: Litteratur Litteratur på andra språkUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,070
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,290
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,139
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,859
9
Historia och geografi
673,006
80
Litteratur
81,386
81
Amerikansk litteratur
484,546
82
Engelsk litteratur
295,513
83
Litteratur på germanska språk
86,671
84
Fransk litteratur
64,907
85
Italiensk och rumänsk litteratur
28,103
86
Spansk och portugisisk litteratur
41,284
87
Latinsk litteratur
6,275
88
Grekisk och klassisk litteratur
9,897
89
Litteratur på andra språk
46,277
890
Litteratur på andra språk
708
891
Litteratur på andra indoeuropeiska språk
22,153
892
5,011
893
186
894
Altaisk, finsk-ugrisk och uralisk litteratur
3,461
895
11,927
896
961
897
293
898
244
899
1,333
895.0
12
895.1
4,277
895.2
9
895.3
10
895.4
83
895.5
2
895.6
5,778
895.7
967
895.8
32
895.9
352
895.60
223
895.61
358
895.62
72
895.63
2,676
895.64
139
895.65
25
895.66
17
895.67
4
895.68
59
895.69
895.630
62
895.631
32
895.632
12
895.633
17
895.634
312
895.635
827
895.636
872
895.637
895.638
895.639
895.6360
2
895.6361
895.6362
895.6363
895.6364
895.6365
895.6366
895.6367
895.6368
895.6369

Valda verk från MDS 895.636 (872)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.