MDS914.704842

Ämnesord: Historia och geografiGeografi och resorEuropaRussia and neighbouring east European countriesRussiaUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
90
Historia
31,203
🔙
91
Geografi och resor
138,903
🚂
92
Biografi, genealogi, insignier
70,768
👩
93
Antikens historia
33,991
📜
94
Europas historia
174,386
🏰
95
Asiens historia
46,377
🗻
96
Afrikas historia
14,573
🦁
97
Nordamerikas historia
160,422
🦃
98
Sydamerikas historia
12,464
🍠
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
20,846
🗿
910
Geografi och resor
23,106
🚂
911
Historical geography
1,634
🔙
912
Kartor och atlaser
9,791
📍
913
Geography of and travel in ancient world
3,117
📜
914
Europa
39,458
🏰
915
Asien
11,289
🗻
916
Geography of and travel in Africa
4,826
🦁
917
Geography of and travel in North America
33,872
🌽
918
Geography of and travel in South America
2,310
🍠
919
Geography of and travel in Australasia, Pacific Ocean islands, Atlantic Ocean islands, Arctic islands, Antarctica and on extraterrestrial worlds
9,500
🗿
914.0
955
914.1
British Isles, UK, Great Britain, Scotland, Ireland
4,005
914.2
England and Wales
7,768
914.3
Tyskland och centraleuropa
3,315
914.4
France and Monaco
3,220
🇫🇷
914.5
Italy, San Marino, Vatican City, Malta
4,255
🇮🇹
914.6
Spain, Andorra, Gibraltar, Portugal
2,250
914.7
Russia and neighbouring east European countries
1,289
914.8
Skandinavien
4,606
914.9
Andra europeiska länder
2,845
914.70
Russia
218
914.71
Finland
56
🇫🇮
914.72
Northern Russia / St. Petersburg
43
914.73
Southern Russia / Moscow
78
914.74
The Baltic States
44
914.75
Caucasus
50
914.76
Moldova
3
🇲🇩
914.77
Ukraine
39
🇺🇦
914.78
Belarus
6
🇧🇾
914.79
Caucasus & Baltic States Generally
86
914.700
8
914.701
914.702
1
914.703
20
914.704
182
914.705
914.706
2
914.707
914.708
914.709
914.7040
4
914.7041
914.7042
914.7043
914.7044
4
914.7045
914.7046
3
914.7047
4
914.7048
69
914.7049
914.70480
914.70481
914.70482
914.70483
1
914.70484
5
914.70485
35
914.70486
27
914.70487
914.70488
914.70489
914.704840
914.704841
914.704842
4
914.704843
914.704844
914.704845
914.704846
914.704847
914.704848
914.704849

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.