MDS920.041

Ämnesord: Historia och geografiBiografi, genealogi, insignierBiografierGeneral and collective by localitiesOf EuropeUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
90
Historia
31,203
🔙
91
Geografi och resor
138,903
🚂
92
Biografi, genealogi, insignier
70,768
👩
93
Antikens historia
33,991
📜
94
Europas historia
174,386
🏰
95
Asiens historia
46,377
🗻
96
Afrikas historia
14,573
🦁
97
Nordamerikas historia
160,422
🦃
98
Sydamerikas historia
12,464
🍠
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
20,846
🗿
920
Biografier
26,699
👩
921
Philosophers and psychologists
2,845
922
Of Theology
2,504
923
People in social sciences
4,999
👫
924
Of Philology
74
925
Vetenskapsmän
587
🔬
926
Of Technology
889
💡
927
Of Fine Arts
2,116
🖼
928
People in literature, history, biography, genealogy
2,312
📚
929
genealogi; heraldik
27,743
📯
920.0
General and collective by localities
6,221
920.1
Bibliographers
66
920.2
Librarians
29
920.3
Encyclopedists
20
920.4
Publishers, Booksellers
53
920.5
Journalister
267
920.6
Academicians
10
920.7
Efter kön
4,484
920.8
Eccentrics, cranks, fools, insane, etc.
23
920.9
Other persons
326
920.00
1,388
920.01
Universal
21
920.02
Partial collections not limited to any special country or subject
1,750
920.03
Ancient
149
920.04
Of Europe
946
920.05
Of Asia
201
🗻
920.06
Of Africa
70
🦁
920.07
Of North America
1,284
920.08
Of South America
47
920.09
Of Oceania
348
920.040
2
920.041
167
920.042
165
920.043
111
920.044
48
920.045
119
920.046
42
920.047
22
920.048
166
920.049
47
920.0410
1
920.0411
19
920.0412
920.0413
2
920.0414
1
920.0415
26
920.0416
4
920.0417
3
920.0418
3
920.0419
4

Valda verk från MDS 920.041 (167)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.