MDS922

Ämnesord: Historia och geografiBiografi, genealogi, insignierOf Theology

Dewmoji: ???

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
90
Historia
31,203
🔙
91
Geografi och resor
138,903
🚂
92
Biografi, genealogi, insignier
70,768
👩
93
Antikens historia
33,991
📜
94
Europas historia
174,386
🏰
95
Asiens historia
46,377
🗻
96
Afrikas historia
14,573
🦁
97
Nordamerikas historia
160,422
🦃
98
Sydamerikas historia
12,464
🍠
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
20,846
🗿
920
Biografier
26,699
👩
921
Philosophers and psychologists
2,845
922
Of Theology
2,504
923
People in social sciences
4,999
👫
924
Of Philology
74
925
Vetenskapsmän
587
🔬
926
Of Technology
889
💡
927
Of Fine Arts
2,116
🖼
928
People in literature, history, biography, genealogy
2,312
📚
929
genealogi; heraldik
27,743
📯
922.0
10
922.1
Primitive apostles, fathers, etc. oriental, Greek Russian
57
922.2
Roman catholic: popes, cardinals, etc.
666
922.3
Anglican and protestant episcopal
135
922.4
Continental protestant: Lutheran, Huguenot
112
922.5
Presbyterian and congregational
90
922.6
Baptist, Immersionist
104
922.7
Methodist
54
922.8
Unitarian, universalist and other
123
922.9
Ethnic and other
152

Valda verk från MDS 922 (2,504)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
289.6
ReligionsChristian denominationsOther Christian sectsQuaker
289
ReligionsChristian denominationsOther Christian sects
282
ReligionsChristian denominationsCatholic
28X
ReligionsChristian denominations
23X
ReligionsChristian doctrinal theology
230
ReligionsChristian doctrinal theologyChristianity, Christian theology
27X
ReligionsHistory, geographic treatment, biography of Christianity
248
ReligionsChristian Devotional Literature and Practical TheologyChristian Life; experience and practice
2XX
Religions
24X
ReligionsChristian Devotional Literature and Practical Theology
26X
ReligionsChristian church and church work
22X
ReligionsBible

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.